ETT
BEKYMMERSFRITT
NATURNÄRA
BOENDE

Husets form har inspirerats från de kilar som användes för att bryta sten i det gamla stenbrottet. Vinklarna kommer igen i både de omgivande hyreshusen och i radhusens takprofiler. Tillsammans skapar de en visuell dynamik som ger särskild energi till området.

Ett naturligt mellanrum
Husens unika form skapar ett intressant mellanrum där skogens naturliga råkraft långsamt tonar över i de försiktigt tuktade planteringarna för att närmast vägen övergå i armerat gräs. Mellanrummet bryts upp av de vinklade gångstråken och skapar zoner för både aktivitet och avkoppling, med ytor för både träning, umgänge och lek. Karaktären från de stora träden i skogsdungen i öster, släpps ner mellan husen och skogen fortsätter ned mot gårdsmiljön med växtlighet som blåbärsris, ormbunkar och vitsippor. Åt väster övergår marken till en ängskaraktär, där prydnadsgräs och ängsblommor dominerar, här finns plats för fruktträd och odling med grillplatser i soliga lägen. Ängskaraktären övergår till ytor med armerat gräs som på ett naturligt sätt bildar ytor för parkeringar etc. Taken på garaget utgörs av gården och har sin naturliga plats i miljön.