EN NY
SYNVINKEL

Brf Stenbrottet är för dig som värdesätter ett riktigt bra boende. Här finns välplanerade lägenheter och husets arkitektur bjuder in till spännande vinklar. De översta lägenheterna har terrasser med utsikt över Rådasjön och dess skogar.

Vinklat efter solen
Med en extra hänsyn tagen till den speciella tomten smyger husen, trots sin volym, upp i skogsslänten. Med sin breda bas väl förankrad i bergsslutningen, för att sedan smalna av och välkomnande öppna upp. Husen ligger placerade i östvästlig riktning, med en lätt vinkling för att fånga upp södersolen på bästa sätt. Med både loftgångslösning och traditionellt trapphus finns här lägenheter av olika typer på samma våningsplan, där majoriteten av bostäderna har dagsljus från minst två håll. Parkering löses i både garage och på mark. I bakkant mot öster ligger ett garage under mark som binder samma de tre flerbostadshusen. Fastigheten andas kvalitet och byggs med miljövänliga material i interiör och exteriör. Visionen är att förena nytänkande och erfarenhet med starkt miljöfokus.

Miljösmarta material
Huset byggs med högt ställda krav på miljö och kvalitet. Detta speglar sig i allt ifrån materialval till värmebesparande ventilationssystem. Välisolerade väggar ger låg energiförbrukning och bra ljudnivå. Ett bra inomhusklimat skapas genom moderna radiatorer, komfortvärme i badrum och bra ventilation. Att bygga med miljösmarta material innebär en besparing både för dig och för miljön i stort.